News & Magazines

Avesta Tidning e-tidning

Download Avesta Tidning e-tidning apk

Med vår e-tidningsapp kan du läsa tidningen varje utgivningsdag i din surfplatta eller mobil, var du än är i världen. E-tidningen är tillgänglig tidigt på morgonen, och är en digital kopia av papperstidningen med exakt samma innehåll och samma välkända layout.

Funktioner:
– Hela tidningen i blädderbart pdf-format
– Möjlighet att läsa en publikation medan den laddas ner
– Tillgång till nedladdade publikationer i flygplansläge
– Varning om nedladdning sker via 3G istället för WiFi
– Arkiv med gamla publikationer
– Tidningens artiklar kan öppnas i läsläge och artiklar kan läsas upp med talsyntes.

För att kunna ta del av appens innehåll behöver du vara prenumerant hos oss samt ha ett aktivt konto på vår hemsida. Första gången du använder appen behöver du ladda ner den och logga in med de inloggningsuppgifter som du valde när du skapade ditt konto.
Alla som har en prenumeration hos oss, på vårt Komplettpaket, Digitalpaket eller Helgpaket har tillgång till e-tidningen. En prenumeration tecknar du genom att gå till vår hemsida.

Som prenumerant på Avesta Tidning har du fri tillgång till följande e-tidningar i din app: Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning och Mora Tidning.
Som prenumerant kan du köpa ett tilläggspaket för att få tillgång till Aftonbladets e-tidning i din app.

Här hittar du våra paket >> http://kund.mittmedia.se/paket/dt/at
Support för e-tidningen >> https://kundservice.mittmedia.se/avesta-tidning/e-tidningen/
Webbplats >> https://www.avestatidning.com/
With our e-magazine app you can read the newspaper every day of publication in your tablet or mobile, wherever you are in the world. The E-magazine is available early in the morning, and is a digital copy of the paper magazine with exactly the same content and same familiar layout.

features:
– The entire magazine in scrollable PDF format
– Possibility to read a publication while it is being downloaded
– Access to downloaded publications in aircraft mode
– Download warning is done via 3G instead of WiFi
– Archive of old publications
– The newspaper articles can be opened in reading mode and articles can be read with speech synthesis.

To be able to access the app’s content you need to be a subscriber with us and have an active account on our website. The first time you use the app, you need to download it and log in with the login details you chose when creating your account.
Everyone who has a subscription with us, on our Complete Package, Digital Package or Weekend Package has access to the e-magazine. You subscribe for a subscription by going to our website.

As a subscriber to Avesta Tidning you have free access to the following e-newspapers in your app: Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning, New Ludvika Tidning and Mora Tidning.
As a subscriber, you can purchase an additional package to access Aftonbladet’s e-magazine in your app.

Here you will find our packages >> http://kund.mittmedia.se/paket/dt/at
Support for the e-magazine >> https://kundservice.mittmedia.se/avesta-tidning/e-tidningen/
Website >> https://www.avestatidning.com/

Med vår e-tidningsapp kan du läsa tidningen varje utgivningsdag i din surfplatta eller mobil, var du än är i världen. E-tidningen är tillgänglig tidigt på morgonen, och är en digital kopia av papperstidningen med exakt samma innehåll och samma välkända layout.

Funktioner:
– Hela tidningen i blädderbart pdf-format
– Möjlighet att läsa en publikation medan den laddas ner
– Tillgång till nedladdade publikationer i flygplansläge
– Varning om nedladdning sker via 3G istället för WiFi
– Arkiv med gamla publikationer
– Tidningens artiklar kan öppnas i läsläge och artiklar kan läsas upp med talsyntes.

För att kunna ta del av appens innehåll behöver du vara prenumerant hos oss samt ha ett aktivt konto på vår hemsida. Första gången du använder appen behöver du ladda ner den och logga in med de inloggningsuppgifter som du valde när du skapade ditt konto.
Alla som har en prenumeration hos oss, på vårt Komplettpaket, Digitalpaket eller Helgpaket har tillgång till e-tidningen. En prenumeration tecknar du genom att gå till vår hemsida.

Som prenumerant på Avesta Tidning har du fri tillgång till följande e-tidningar i din app: Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning och Mora Tidning.
Som prenumerant kan du köpa ett tilläggspaket för att få tillgång till Aftonbladets e-tidning i din app.

Här hittar du våra paket >> http://kund.mittmedia.se/paket/dt/at
Support för e-tidningen >> https://kundservice.mittmedia.se/avesta-tidning/e-tidningen/
Webbplats >> https://www.avestatidning.com/

About This Apk
Name Avesta Tidning e-tidning
OS ANDROID
Size 22.70 MB
Version 1.4
Developer MittMedia AB
Category News & Magazines
Supports Android 4.0 +